Mình tình cờ biết được về mật tông thiên đình và được điểm đạo cách đây 2 năm sau đó mình tìm được hoasentrenda.com là một nơi dạy về thiền các tầng thiền cũng rất chi tiết cho mình hỏi còn có trang nào có dạy phương pháp hành thiền tu học như hoasentrenda,vutruhuyenbi,thuvienhoasen không nếu có cho mình xin.