Các anh các chị cho em hỏi một chút ạ....

Không biết là Phật có dạy vẽ bùa không ạ.....