Mình muốn tìm chỗ học thái cực quyền.
hiện mình đang sống tại biên hòa, đồng nai. có ai biết ở bên hòa có chỗ nào dạy thái cực quyền không, chỉ cho mình với.
Nguyễn HÀ Công

email: hacongart@yahoo.com.vn