hiện tôi đang xăm 1 hình hoa sen..
mún xăm lên lưng 1 hình nữa...có ý tưởng 3 hình.xin gợi ý huynh chỉ bảo cho tôi
ko gặp tai họa hoặc nghiệp chướng..

1 là hình 1 cây sen 3 nhánh hoa .tượng trưng 3 thế chư phật.. vs bài kệ phong ấn.
2 hình nhị lang hiền thánh chân quân.chân đạp đài hoa sen
3 hình con bạch hổ .trên tráng có chữ vạn của phật môn.nằm trên dài sen

xin thầy minh thông tôi hình nào phù hợp..với 3 cõi
thần, phật : để tránh xúc phạm
dương giang : tranh gặp phiền phức
cõi âm : tránh bị ghét và ám hại