Đúng là văn hóa VN ta là vậy, từ nông nghiệp đi lên chứ có phải từ công nghiệp như phương Tây đâu. Công nghiệp là phải tỷ mỉ, chính xác.

Nhưng theo tôi, 1 phần lớn là do cơ chế. Nếu làm ở nhà nước thì sẽ ko bao giờ bỏ được các tính xấu đó. Nhưng cứ thử để 1 người làm tron môi trường nước ngoài, hoặc tư nhân xem. Ko tự xửa các tính đó thì làm 1 time tự ra đi hết.