Kính nhờ các bác đáp thắc mắc giúp cháu
Cháu được 1 số người có uy tín xem ngày giờ sinh và họ nói cháu có căn tứ phủ. Tuy nhiên chau chưa bao giờ thấy ma hay bị vong nhập.... Chỉ thích đi xem bói thôi ạ . Cháu đang có ý định quy y tam bảo. Vậy nếu cháu có căn tứ phủ nhưng ko làm lễ tiễn căn hay khất đồng mà quy y tam bảo thì có được ko. Có trở thành phật tử nương nhờ phật phổ độ và che chở được ko. Và làm như thế thì có bị đạo mẫu hành ko ah
Cháu xin cảm ơn .