Trích dẫn Nguyên văn bởi anhdaden Xem Bài Gởi
tôi đang vật lộn thiền định để xuất hồn nhưng càng ngày càng không có cảm ứng tâm linh
Một năm rưỡi qua, bạn còn "vật lộn" với thiền xuất hồn nữa ko? Nếu còn thì kết quả sao rồi?