Chĩ có đôi mắt tâm hồn kết hợp cùng với hơi thở.,...ayza quá khó hiểu