ĐÀN DƯỢC SƯ DU MỤC TÂY TẠNG TẠI CHÙA VẠN PHẬT Q.5.VOI: Voi được coi là tượng trưng cho VẬN ĐỎ, bỡi vì nó gần như hoàn mỹ: trí nhớ tốt, thông minh, khỏe mạnh, trường thọ. Trong Ấn Độ Giáo, tương truyền Thần Voi Ganesha có thể đem đến VẬN ĐỎ, vì Vị Thần này sẽ quét hết các chướng ngại. Ở cửa nhà người Ấn Độ thường thấy hình tượng Thần Voi.


( Trích từ Sách KHAI VẬN ĐỎ của Từ Liêm )