Download sách Thông thiên học

Mình đã tìm kiếm và say mê đọc sách Thông thiên học. Theo mình thì đối với những người trẻ, có trình độ thì đọc sách Thông thiên học dễ "vào" hơn. Chúng ta lãnh hội 2 nền giáo dục - đào tạo: Nền giáo dục - đào tạo hiện nay theo mô hình phương Tây (Pháp, Mỹ, Nga - Liên Xô trước đây...) biện chứng và duy lý. Còn chúng ta lại sống trong xã hội phương Đông với nhiều tín ngưỡng dân gian, tôn giáo. Con người chúng ta thuộc Đại chủng thứ 4 - da Vàng, nặng về tình cảm, duy tình. Cho nên sách Thông thiên học giải thích con đường ĐẠO = khoa học (phương Tây) thì dễ được chấp nhận hơn.

Link Download sách Thông thiên học:

http://www.mediafire.com/?w1ks3xpltx9qc