Tôi mới vào diễn đàn, đã đọc nhiều bài viết của các sư phụ, huynh, tỷ cảm thấy rất phấn khích.
Không biết có sư phụ, huynh,tỷ nào ở Phan Thiết cho đệ hỏi thăm và mạo muội xin kết bạn để trao đổi, nguyên cứu thêm.
rất mong các sư phụ, huynh, tỷ giúp đỡ.