SỰ THẬT VỀ HỘI TTH
THE UNITED LODGE OF THEOSOPHISTS hoặc ULT, được thành lập vào năm 1909 bởi một thành viên Hội Thông Thiên Học, Robert Crosbie (1849-1919). Crosbie muốn tập trung hoàn toàn vào các tài liệu còn lưu lại bởi HP Blavatsky và William Quan Judge.
Bà Annie Besant, Ông Leadbeater,Bà Alice Bailey đã truyền dạy những điều ngược lại với Đức bà H.P.Blavatsky, nên đã thành lập ULT….nhằm phục hưng,thống nhất lại giáo lý TTH đúng chính bản.
Các bạn vào địa chỉ sau đây tham khảo:

http://blavatskytheosophy.com/the-et...oes-not-exist/

SỰ THẬT VỀ HỘI TTH ,DƯỚI ĐÂY LÀ MỘT TRONG NHỮNG BÀI NÓI VỀ SỰ THẬT CỦA HỘI,BẢN DỊCH DO MÁY DỊCH TỪ PHẦM MỀM DỊCH ỨNG DỤNG MỞ RỘNG CỦA CHROME
Chúng tôi sử dụng thuật ngữ "GENUINE" Thông Thiên Học trên trang web này để chỉ ra thực tế rằng có rất nhiều giáo lý và những ý tưởng mà hiện mình là Thông Thiên Học nhưng đó là trong thực tế rất khác nhau thực sự từ những gì HP Blavatsky và Thạc sĩ (giáo viên trực tiếp của cô) dạy.
Bất kỳ người tìm chân thành khảo sát hiện trường tinh thần nói chung ngày hôm nay sẽ nhận thấy khó khăn như thế nào để tìm thấy những thực tế, chính hãng, và đáng tin cậy giữa tất cả các hình ảnh, ảo tưởng tâm linh, và giật gân.
Nhiều người ngày nay chỉ quen thuộc với các phiên bản của Thông Thiên Học đại diện bởi những người như CW Leadbeater, Annie Besant, và Alice Bailey. Nhưng giáo lý của họ không phải là đại diện của Thông Thiên Học thực ở tất cả, như tôi và nhiều người khác đã chỉ ra và chứng minh trong nhiều bài viết, trong đó giải quyết vấn đề vượt ra ngoài tất cả bóng của sự nghi ngờ.
Có một số lượng to lớn của sự khác biệt không thể hòa giải giữa nghiêm trọng và những lời dạy ban đầu của Thông Thiên Học và "Thông Thiên Học" sau đó là đại diện và xây dựng bởi những người như Leadbeater, Besant, và Bailey, có những lời dạy được rất nhiều dựa trên và xuất phát từ những phát minh bởi Leadbeater. Trong thực tế, Thông Thiên Học và neo-Thông Thiên Học là hai hệ thống hoàn toàn khác nhau và không tương thích giảng dạy.
Nó là giáo lý nguyên thủy và đích thực - Thông Thiên Học là thực tế và Thạc sĩ của họ thực tế "đại lý trực tiếp" và "người anh em" (lời nói của họ, không phải của tôi) HP Blavatsky dạy nó - mà chúng tôi cam kết tại trang web này.
Ban đầu, trang này chứa các bài viết có tiêu đề khác biệt quan trọng giữa 31 Thông Thiên Học gốc và Neo-Thông Thiên Học , mà mang phụ đề của "Một so sánh giữa những lời dạy của HP Blavatsky & The Masters và những lời dạy của Alice Bailey, CW Leadbeater và Annie Besant. "Kể từ khi bài viết này rất rất dài - hơn 40 trang! - Chúng tôi đã lấy nó ẩn cho thời điểm này để làm việc ra làm thế nào để làm cho nó dễ đọc hơn và dễ tiếp cận, mà có lẽ có thể đạt được thông qua cách chia nó thành nhiều bài viết ngắn hơn.
Trong khi đó, danh sách, trừ các giải thích dài và công phu, có thể được tìm thấy dưới đây. Số 30 và 31 đã giữ lại công phu gốc đầy đủ của họ, vì tầm quan trọng sâu sắc của họ.
Ở cuối danh sách có rất nhiều liên kết đến thêm bài viết liên quan, điều này sẽ giúp làm rõ một số những vấn đề này cho các sinh viên quan tâm của Thông Thiên Học.
Tôi đã nghiên cứu cả hai Thông Thiên Học và neo-Thông Thiên Học (hoặc Pseudo-Thông Thiên Học như một số người gọi nó bằng cách sử dụng một cụm từ được đặt ra bởi HPB mình) bản thân mình, như tôi ban đầu một độc giả nghiêm túc và sinh viên trong những cuốn sách Alice Bailey và các tác phẩm của Leadbeater , trước khi đưa ra quyết định để bắt đầu thực sự đọc Blavatsky cho bản thân mình. Độc giả thường xuyên của bài viết của tôi trong năm và một nửa mà tôi đã viết chúng sẽ biết rằng tôi có ý kiến ​​công ty những ngày này mà giáo lý nguyên thủy là giáo lý chính hãng và rằng những giáo lý tân Thông Thiên Học là một rất thông minh nhưng rất lừa đảo giả. Đó là tất nhiên hoàn toàn tùy thuộc mỗi người làm cho tâm trí của mình và đi đến kết luận riêng của họ.
Nó không phải là mục tiêu của tôi để tham gia vào một cuộc tranh luận với bất cứ ai, vì điều này đã liên tục được chứng minh không hiệu quả và lãng phí thời gian. Mục tiêu trong này và các bài viết liên quan chỉ đơn giản là để cho mọi người thấy rằng có rất nhiều sự khác biệt quan trọng và giải thích những gì những người khác biệt, cũng như bản chất thực sự và nguồn gốc không lành mạnh và rất có vấn đề của rất nhiều những sự khác biệt quan trọng. Có trong thực tế hơn 31 nhưng nó là những 31 mà là quan trọng nhất và có liên quan để thảo luận.
Bạn cũng có thể đọc:

Tương ứng trên Bailey, Leadbeater, và Pseudo-Thông Thiên Học

. 1 Các đơn nguyên - hoàn toàn khác nhau và mâu thuẫn định nghĩa và giải thích để nó là gì.
. 2 Atma - hoàn toàn khác nhau và mâu thuẫn định nghĩa và giải thích để nó là gì.
. 3 Buddhi - hoàn toàn khác nhau và mâu thuẫn định nghĩa và giải thích để nó là gì.
4. Tự cao hơn - hoàn toàn khác nhau và mâu thuẫn định nghĩa và giải thích để nó là gì.
. 5 Các nguyên nhân cơ thể - hoàn toàn khác nhau và mâu thuẫn định nghĩa và giải thích để nó là gì.
6. The Body tâm thần - Các khái niệm chúng tôi có một "thân tâm" như một phần của hiến pháp bên trong của chúng tôi không tìm thấy hoặc được công nhận trong những lời dạy của ban Thông Thiên Học.
. 7 Kama Rupa - hoàn toàn khác nhau và mâu thuẫn định nghĩa và giải thích để nó là gì.
. 8 The Astral cơ thể - hoàn toàn khác nhau và mâu thuẫn định nghĩa và giải thích để nó là gì.
9. Các etheric cơ thể - Cả hạn cũng không mô tả "cơ thể etheric" được tìm thấy hoặc được công nhận trong những lời dạy của ban Thông Thiên Học.
. 10 Các nguyên tắc Bảy - hoàn toàn khác nhau và mâu thuẫn định nghĩa và giải thích như hiến pháp bên trong của con người.
11. Bảy Planes - hoàn toàn khác nhau và mâu thuẫn định nghĩa, giải thích, thư tín và tên cho những chiếc máy bay.
. 12 Bảy Rays - hoàn toàn khác nhau và mâu thuẫn định nghĩa và giải thích như những gì họ đang có.
13. Bảy Luân Xa - hoàn toàn khác nhau và mâu thuẫn định nghĩa và giải thích như những gì họ đang có, những gì họ đại diện, những gì màu sắc chúng tương ứng với, vv
14. Thiên Chúa và Ngôi Lời - quan điểm và giáo lý hoàn toàn khác nhau và mâu thuẫn liên quan đến vấn đề hết sức quan trọng này.
15. chết, Afterlife, và tái sinh - quan điểm và giáo lý hoàn toàn khác nhau và mâu thuẫn liên quan đến vấn đề hết sức quan trọng này.
16. Con đường của Initiation - chi tiết và giải thích hoàn toàn khác nhau và mâu thuẫn nhất định.
17. The Masters - quan điểm hoàn toàn khác nhau và mâu thuẫn, mô tả, và giáo lý để những người và những gì Masters là, những gì nhiệm vụ của họ và mục tiêu là, những gì giáo lý của họ là, làm thế nào chúng hoạt động trên thế giới, vv
. 18 Di Lặc - hoàn toàn khác nhau và mâu thuẫn quan điểm, giáo lý và nhấn mạnh.
19. Đức Phật - hoàn toàn khác nhau và mâu thuẫn quan điểm, mô tả, và giáo lý về vai trò, vị trí, tầm quan trọng, và các hoạt động của Đức Phật.
. 20 Sanat Kumara - hoàn toàn khác nhau và mâu thuẫn quan điểm, mô tả, và giáo lý để những người và những gì Sanat Kumara là. (Xem Sanat Kumara và chư Phật Bích )
. 21 The Manu - hoàn toàn khác nhau và mâu thuẫn quan điểm, mô tả, và giáo lý để những người và những gì là Manu.
22. Đông vs Tây - hoàn toàn khác nhau và mâu thuẫn quan điểm, giáo lý, và nhấn mạnh về vai trò và giá trị của Đông và Tây, tôn giáo phương Tây (đặc biệt là Kitô giáo) và bí truyền, và có hay không mục đích 'Masters là để pha trộn và kết hợp Đông và tâm linh phương Tây với nhau. (Xem Đông và Tây )
. 23 Bản chất và tiến hóa của các thiên thần - hoàn toàn khác nhau và mâu thuẫn định nghĩa và giải thích về việc này, cũng như liên quan đến bản chất và sự tiến hóa của các nguyên tố.
. 24 Bảy hành tinh Thánh - giáo khác nhau và mâu thuẫn khi mà hành tinh đang thực sự bao gồm trong số bảy người thiêng liêng.
25. Chúa Kitô - hoàn toàn khác nhau và mâu thuẫn quan điểm, giáo lý, và nhấn mạnh là để những người và những gì Chúa Kitô thực sự là, bao gồm cả việc hay không "nó" hay "anh" thậm chí còn linh hồn hay thực thể của bất cứ loại nào cả.
26. Shamballa - khác nhau và mâu thuẫn quan điểm, giáo lý, và nhấn mạnh liên quan đến tính chất, chức năng của nó, và có hay không nó là một địa điểm máy bay vật lý thực tế.
27. Ảnh hưởng của mặt trăng - quan điểm hoàn toàn khác nhau và ngược lại.
. 28 Ba cháy - Toàn bộ sự khác biệt (hoàn nhập) theo thứ tự và định nghĩa.
29. Cầu nguyện - giáo khác nhau và mâu thuẫn như giá trị và hiệu quả của nó.
30. Thực hành Mật tông
Một trong những "quy tắc cho ứng viên" trong Bailey đầu tiên của cuốn sách "Initiation: con người và năng lượng mặt trời" được giải thích bởi cô như có nghĩa là "nghĩa đen là kiểm soát của bắt đầu của sự thúc đẩy quan hệ tình dục, như thường được hiểu, và chuyển giao ngọn lửa mà hiện nay thường sinh lực các cơ quan tạo sinh đến trung tâm cổ họng, dẫn đến việc tạo ra khi máy bay tinh thần thông qua các cơ quan của tâm trí. "
Về điều này, Alice Leighton Cleather (người đã từng là một trong mười hai thành viên lựa chọn đặc biệt của Nội Nhóm HPB của sinh viên bí truyền) trong cuốn sách "The Pseudo-Thuyết huyền bí của bà A. Bailey" viết: "Không có từ nào của tôi có thể là một nửa mạnh mẽ đủ để lên án những lời khuyên ở đây cho tất cả và bệnh lặt vặt trong một cuốn sách in. Các 'chuyển nhượng' nên có lẽ là nguy hiểm nhất trong các quá trình của Black Magic, được phân biệt trắng bằng việc sử dụng các lực lượng tình dục. Nó được tìm thấy ở đó theo truyền thống hoạt động như The Serpent điện , bởi 'Arthur Avalon (cuối Sir John Woodroffe, một Thẩm phán Ấn Độ), chống lại những mối nguy hiểm khủng khiếp trong đó HP Blavatsky để liên tục cảnh báo độc giả và học sinh của mình. Trong hầu hết các trường hợp, cô nói rằng đó là một nỗ lực như mô tả trên đây sẽ có một kết quả gây tử vong. Đối với điều này một đoạn văn một mình bà Bailey xứng đáng lên án nặng nhất. Cô thực sự là chơi với lửa - lửa của Kundalini, trong đó, như HP Blavatsky nói, "có thể dễ dàng giết chết vì nó có thể tạo ra '".
Bailey trích dẫn nhiều lần từ "The Serpent Power" cuốn sách của Arthur Avalon trong cuốn sách của riêng mình và cuốn sách thậm chí còn được khuyến khích và được bán ngày nay bởi các trường học bí truyền khác nhau dựa trên những lời dạy Alice Bailey, mặc dù thực tế là giáo lý, hướng dẫn, và các bài tập là chính xác những gì HPB mô tả trong điều kiện không chắc chắn như ma thuật đen.
Leadbeater gợi ý hiệu quả phải của loại thực hành Mật thừa trong một số bài viết của ông, cho thấy rằng khi một người cảm thấy sức ép của nhu cầu tình dục phát sinh trong họ rằng họ nên cố gắng để nâng cao năng lượng lên đến luân xa vương miện để mang lại về chiếu sáng tâm linh. Này một lần nữa sẽ được xem như là ma thuật đen và rất nguy hiểm bởi tất cả các esotericists tinh khiết và HPB dạy rằng nhu cầu tình dục nên bỏ qua và vượt qua hoàn toàn do những người trên con đường phát triển tinh thần và rằng bất kỳ nỗ lực để làm cho "sử dụng tinh thần" của các lực lượng tình dục có thể khá dễ dàng dẫn đến sự mất mát của tâm hồn.
Ngoài ra, hành vi thủ dâm bởi một học sinh bí truyền được so sánh với "tội lỗi không thể tha thứ" (một thuật ngữ được sử dụng trong Kitô giáo) của Masters và HPB. Các chi tiết về sự tham gia bí mật CW Leadbeater với một "ma thuật tình dục" nhóm ở Úc, giảng dạy riêng của mình và khuyến nghị một số thành viên người lớn lựa chọn đặc biệt của Adyar Hội Thông Thiên Học của thủ dâm như một phương tiện cho sự phát triển tinh thần, đề nghị của ông thủ dâm để prepubescent và thiếu niên chàng trai, cũng như các vòng tròn bí mật thủ dâm nghi lễ ông đã dẫn dắt cho học sinh cậu bé của mình và các hành vi khác nhau của lạm dụng tình dục, ông cam kết đối với trẻ em trai, do đó tốt nhất là giữ nguyên khi ở đây.
Bất cứ ai cũng tìm kiếm thêm thông tin chi tiết và xác nhận về bản chất không lành mạnh của Leadbeater có thể tìm thấy chúng trong mở rộng và nghiên cứu kỹ lưỡng nghiên cứu tiểu sử Gregory Tillett của ông, xuất bản lần đầu là cuốn sách "Các anh trai" nhưng mở rộng trên mạng, và trong cuốn sách "HP Alice Leighton Cleather của Blavatsky - Một Betrayal Great "và thực sự cũng trong báo cáo tin tức và các ấn phẩm Thông Thiên Học từ trong suốt cuộc đời của mình. Ông thừa nhận trên hồ sơ và tuyên thệ vào năm 1906 rằng ông đã thực hiện hành vi trên masturbatory chàng trai trẻ, những người được coi như là dưới sự dìu dắt tinh thần của mình và sau đó đã được trục xuất trong ô nhục từ Hội Thông Thiên Học, chỉ để được nhận lại sau và nâng lên một nơi nổi bật Annie Besant.
31. Cyclic & Luật Karmic vs The Power of Gọi
Ban đầu Thông Thiên Học dạy rằng các sự kiện lớn khác nhau trong quá trình tiến hóa của trái đất chúng ta và nhân loại của nó tất cả xảy ra theo pháp luật theo chu kỳ do đó nó gắn bó chặt chẽ với quá khứ Karma. Các sự kiện như sự xuất hiện của một vị Phật hay sắp tới của một Avatar được xác định đúng và không thể chỉ xảy ra một cách ngẫu nhiên hoặc chỉ vì loài người có vẻ là có nhu cầu. Không có số lượng cầu nguyện hay gọi có thể thay đổi theo chu kỳ và pháp luật nghiệp và gây ra những điều xảy ra sớm hay tại một thời điểm khác nhau hơn so với dự kiến ​​của Luật tuyệt vời. Bên cạnh đó, không có đại diện hơn nữa hoặc "Đấng Cứu Thế" con số có thể xuất hiện tại cho đến khi kết thúc Kali Yuga, đó sẽ không được cho đến khi hàng ngàn năm từ bây giờ.
Neo-Thông Thiên Học dạy ngược lại và cũng làm cho bên cạnh không có đề cập đến Yugas và các chu kỳ thời gian mà HPB dạy về tại một số chiều dài. Alice Bailey đã viết và công bố một loại cầu nguyện mà cô gọi là "The Great Gọi" mà được cho là một cuộc gọi đến Chúa Kitô Di Lặc cho mình sớm xuất hiện trở lại trên sân khấu thế giới.
Hàm ý trong những cuốn sách Alice Bailey là càng có nhiều người đọc thuộc lòng Gọi tuyệt vời trên một cơ sở hàng ngày mau lẹ và dễ dàng hơn nó sẽ được cho Chúa Kitô trở lại ở nam giới bởi vì các nguồn năng lượng được phát hành bởi Đại Gọi sẽ dọn đường cho điều này xảy ra . Cô cũng đã viết, đáng lo ngại hơn, đó là sự bùng nổ của quả bom nguyên tử tại Hiroshima là một sự kiện tuyệt vời, một sự xuất hiện thực sự vinh quang cho nhân loại, và nó sẽ chứng minh được cực kỳ cụ và mang lại lợi ích trong việc phát hành các nguồn năng lượng của Aquarian Age.