xin cả nhà ai biét chỉ giúp , em ở quận tây hồ , ai biết chỗ nào trong quận tập khí công cảm phiền chỉ giúp em chỗ tầm sư , em cám ơn rất nhiều