zậy chắc ngày nào cũng phải bồi bổ, ăn uống luyện tập hấp thụ năng lượng không vài hôm kiết xác à bác. hay bác định lấy ngoại lực nuôi, chắc nghĩ zậy thuần hóa duoc? đấy chỉ là sự trao đổi đôi bên cùng có lợi thôi. chỉ áp dụng với loại cấp thấp. còn cấp trung bình trực tiếp phải là người sống chung lấy nội lực nuôi dưỡng. cấp cao hơn thì chắc lúc í bác phải là một vị tiền bối kinh khủng như nào đấy, được các bên kính trọng lắm, được giao trọng trách gì kinh khủng lắm, hợp tác hỗ trợ nhau.
Cấp cao hơn nữa chắc quần què gì ở bên người 24/24 với lấy nội lực của người hợp tác làm gì. có khi còn coi khinh chả ra gì. được đếm xỉa đến là may. trời ơi, tôi nghĩ gặp dễ, ở bên nhau mới khó.
chưa hình dung được có vị đạo hữu nào ở lâu được, quá khâm phục.