e mới mua 1 quyển sách Khí Công Thiếu Lâm (Vũ Thái Ngọc Diệp biên soạn ) trong đó nó có ghi chép về nội, khí công thiếu lâm gồm có Tính thiền công thiếu lâm và Thập đoạn tĩnh thiếu lâm nó còn ghi chép về 18 phép tọa ngửa, 18 phép tọa thiền, 18 phép tọa công Cao Thiền và 19 phép Thiền công thế đứng. Và 12 Phép Ma Đạt Dị (hay Dịch j đấy) Cân Kinh Thiếu Lâm. 31 thế nhu công của thiếu lâm. Bài tập khí công thể dục truyền thống thiếu lâm gồm có Bát Đoạn Cẩm chỉ có 8 đoạn, Tín du công thiếu lâm, Phong bài liễu công Thiếu Lâm và Đồng Tử Công Thiếu Lâm và cuối cùng là Khinh khí công thiếu lâm nhị chỉ thiền công thiếu lâm. E có nên tập theo trong sách hay ko và ai có tài liệu về khí công cho e xin lun nha wellcome1 wellcome1wellcome1wellcome1wellcome1