Trích dẫn Nguyên văn bởi Thien_Hue Xem Bài Gởi
Hix, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. May mà mình biết cái cốc ảo trên mạng của thầy!
😂,xa tận chân trời,gần ngay trước mắt,cái cốc ảo trên mạng của thầy !ôi quí quá ,nếu thầy còn dùng nick Tpali may ra tìm được thầy , còn không y như mò kim 😊…mình tin vào hữu duyên,không có duyên thì đành ,thiên cơ khó nói😊