Trích dẫn Nguyên văn bởi DaiHongCat Xem Bài Gởi
Thiên Linh :

Khi những đứa trẻ bị chết, vì chưa tạo nghiệp nên linh hồn sẽ siêu thoát và được tái sinh trở lại trong thời gian ngắn nhất. Tuy nhiên cũng có những trường hợp linh hồn trẻ thơ vô danh đi lang thang, trong trường hợp này Đạo sư sẽ tìm cho nó một nơi trú ẩn bằng một sức mạnh tinh thần và một chú ngữ. Thông thường là một tượng gỗ nhỏ…
Việc tạo ra Thiên Linh xuất phát từ lòng Từ Tâm, khác với việc tạo ra KumanThoong, và cũng chỉ giới hạn trong một vài mục đích nhất định với thời gian ngắn hạn. sau đó Thiên Linh sẽ được giải thoát, trong những lời yêu thương và sẽ được tái sinh đến một nơi tốt đẹp hơn.
Việc nuôi dưỡng những Thiên Linh này không làm tổn hại đến công đức của bạn, tuy nhiên cũng nên tránh việc lạm dụng vào những công việc ảnh hưởng đến sự tái sinh của chính Thiên Linh đó.
Ai nói không làm tổn hại đến công đức hả Huynh Daihongcat
Việc sử dụng Kumanthoong cho những mục đích hại người thì sao ?