Chính BS Đỗ Hồng Ngọc khẳng định trong "Nghĩ từ trái tim" phương pháp thở cơ hoành của thiền đạo Phật có tác dụng rất tốt cho sức khỏe và hiện đang được nhiều bệnh viện ở phương tây áp dụng chữa một số bệnh.

Sau đây là 5 bài thiền tập cơ bản có hướng dẫn rất dễ làm. Ta có thể tập thử để thấy tính chất thực tiễn của thiền. Bốn bài đầu có tác dụng nuôi dưỡng. Bài thứ năm có tác dụng trị liệu, tất cả được trích trong sách Sen Búp Từng Cánh Hé (Thiền sư Thích Nhất Hạnh). Nói thiệt là mình chỉ mới đang tập bài số 1 thôi từ 3 tháng nay mà vẫn thấy chưa đã

1/ Bài tập thứ nhất: An tịnh Tâm hành

1. Thở vào, tâm tĩnh lặng, ..tĩnh lặng
Thở ra, miệng mỉm cười, ..mỉm cười

2. Thở vào, an trú trong hiện tại, ..hiện tại
Thở ra, giây phút đẹp tuyệt vời, ..tuyệt vời

2/ Bài tập thứ hai: An tịnh Thân hành

1. Thở vào, biết thở vào, .. thở vào
Thở ra, biết thở ra, ..thở ra
Vào
Ra

2. Hơi thở vào càng sâu
Hơi thở ra càng chậm
Sâu
Chậm

3. Thở vào, ý thức toàn thân
Thở ra, buông thư toàn thân
Ý thức
Buông thư

4. Thở vào an tịnh toàn thân
Thở ra, lân mẫn toàn thân
An tịnh
Lân mẫn

5. Thở vào, cười với toàn thân
Thở ra, thanh thản toàn thân
Cười
Thanh thản

6. Thở vào, cười với toàn thân
Thở ra, buông thả nhẹ nhàng
Cười
Buông thả

7. Thở vào, cảm thấy mừng vui
Thở ra, nếm nguồn an lạc
Mừng vui
An lạc

8. Thở vào, an trú hiện tại
Thở ra, hiện tại tuyệt vời
Hiện tại
Tuyệt vời

9. Thở vào, thế ngồi vững chãi
Thở ra, an ổn vững vàng
Vững chãi
An ổn.

3/ Bài tập thứ ba: Nuôi dưỡng

1. Thở vào, biết thở vào
Thở ra, biết thở ra
Vào
Ra

2. Hơi thở vào càng sâu
Hơi thở ra càng chậm
Sâu
Chậm

3. Thở vào, tôi thấy khỏe
Thở ra, tôi thấy nhẹ
Khỏe
Nhẹ

4. Thở vào, tâm tĩnh lặng
Thở ra, miệng mỉm cười
Lặng
Cười

5. An trú trong hiện tại
Giây phút đẹp tuyệt vời
Hiện tại
Tuyệt vời


4/ Bài tập thứ tư:

1. Thở vào, tôi biết tôi thở vào
Thở ra, tôi biết tôi thở ra
Vào
Ra

2. Thở vào, tôi thấy tôi là bông hoa
Thở ra, tôi cảm thấy tươi mát
Là hoa
Tươi mát

3. Thở vào, tôi thấy tôi là trái núi
Thở ra, tôi cảm thấy vững vàng
Là núi
Vững vàng

4. Thở vào, tôi trở nên mặt nước tĩnh
Thở ra, tôi im lặng phản chiếu trời mây đồi núi
Nước tĩnh
Lặng chiếu

5. Thở vào, tôi trở nên không gian mênh mông
Thở ra, tôi cảm thấy tự do thênh thang
Không gian
Thênh thang

5/ Bài tập thứ năm:

1. Thở vào, tôi thấy tôi là em bé năm tuổi
Thở ra, tôi cười với em bé năm tuổi là tôi
Thấy em bé
Cười với em bé

2. Thở vào, tôi thấy em bé năm tuổi là tôi
rất mong manh, rất dễ bị thương tích
Thở ra, tôi cười với em bé trong tôi
với nụ cười hiểu biết và xót thương
Em bé rất mong manh,
rất dễ bị thương tích
Cười hiểu biết
và xót thương

3. Thở vào, tôi thấy cha tôi là một em bé năm tuổi
Thở ra, tôi cười với cha tôi
như một em bé năm tuổi
Cha như em bé năm tuổi
Cười với cha
như em bé năm tuổi

4. Thở vào, tôi thấy em bé năm tuổi là cha tôi
rất mong manh
rất dễ bị thương tích,
Thở ra, tôi cười với em bé là cha tôi
với nụ cười hiểu biết và xót thương
Em bé là cha
rất mong manh,
rất dễ bị thương tích
Cười với cha với nụ cười
hiểu biết và xót thương

5. Thở vào, tôi thấy mẹ tôi là một em bé năm tuổi
Thở ra, tôi cười với mẹ tôi
như một em bé năm tuổi
Mẹ như em bé năm tuổi
Cười với mẹ như em bé
năm tuổi

6. Thở vào, tôi thấy em bé năm tuổi là mẹ tôi
rất mong manh
rất dễ bị thương tích
Thở ra, tôi cười với em bé là mẹ tôi
với nụ cười hiểu biết và xót thương
Em bé là mẹ
rất mong manh,
rất dễ bị thương tích
Cười với mẹ với
nụ cười hiểu biết và xót thương

7. Thở vào, tôi thấy những nỗi khổ của cha tôi hồi năm tuổi
Thở ra, tôi thấy những nỗi khổ của mẹ tôi hồi năm tuổi
Cha khổ hồi năm tuổi
Mẹ khổ hồi năm tuổi

8. Thở vào, tôi thấy cha tôi trong tôi
Thở ra, tôi cười với cha tôi trong tôi
Cha trong tôi
Cười với cha trong tôi

9. Thở vào, tôi thấy mẹ tôi trong tôi
Thở ra, tôi cười với mẹ trong tôi
Mẹ trong tôi
Cười với mẹ trong tôi

10. Thở vào, tôi hiểu được những nỗi khó khăc
của cha tôi trong tôi
Thở ra, tôi nguyện chuyển hóa cho cả cha tôi và tôi
Khó khăn của cha trong tôi
Chuyển hóa cả hai cha con

11. Thở vào, tôi hiểu được những nỗi khó khăn
của mẹ tôi trong tôi
Thở ra, tôi nguyện chuyển hóa cho
cả mẹ tôi và tôi
Khó khăn của mẹ trong tôi
Chuyển hóa cả hai mẹ con


download ở đây:
http://public.blu.livefilestore.com/...OT2bK1Yu23yktD DPrDtt-igE-6xqLrqHX5HEvioakTCm5bU3swACg/5_bai_thien_tap_Langmai.mp3?download

( trich nguồn: www.PKDuong.net)