mình là boy mong Các chuyên gia dịch giúp mình mấy nốt ruôì này ở bàn tay với
đây là những nốt ruồi ở tay trái của mình


2 cái này hơi mờ mầu nâu


còn đây là ở tay phải có mầu nâu