Ngày 8-9-2011 Thầy Kim Cang ra Hà Nội . Huynh.Đệ.Tỷ.Muội và thành viên diễn đàn muốn gặp mặt với Thầy. tiếp kiến,học,hỏi,xin sách. . .v.v. Chúng ta sẽ tổ chức một buổi gặp gỡ Thầy.


Trân trọng !


Lienhoadieuhy.