Cháu chào các cô các bác ở trong diễn đàn.
Cháu rất vui vì hữu duyên đọc được các bài viết sâu sắc của Thầy Minh Thông.
Cảm ơn Thầy đã giúp cháu ngộ ra được rất nhiều điều.