Con luyện khí công đã gần 2 tháng mới bang đầu còn cảm nhận đc luồng khí nhưng dần sau cứ như chả còn gì trong người. Con mong xin các thầy chỉ con 1 chút để luyện khí tốt hơn và tịnh tâm hơn.