Thân chào các huynh đệ tỷ muội!
Võ Sư Nguyễn Hữu Kính hiện đang huấn luyện cho các môn sinh tại võ đường Huỳnh Huynh Đệ Nha Trang gửi đến các huynh đệ tỷ muội lời kêu gọi như sau:
- Nhằm tri ân sư trưởng Remy Huỳnh nên hằng năm võ đường Huỳnh Huynh Đệ Nha Trang tổ chức kỷ niệm ngày thành lập vào ngày 15 tháng tám dương lịch.
- Tiến tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập võ đường Huỳnh Huynh Đệ Nha Trang (1993 - 2013).
Vậy kêu gọi các huynh đệ tỷ muội tập trung về tham dự, và chung tay xây dựng võ đường Huỳnh Huynh Đệ Nha Trang phát triển.
Ban liên lạc: Võ sư Nguyễn Hữu Kính - ĐT:0915840126
Võ sư Trương văn Tuyết - ĐT:0984753774Trân Trọng
Nguyễn Hữu Kính