antuan
Hôm đó giao lưu bên bảo tàng xong sau đó có ai muốn giao lưu thêm thì đăng ký hôm đó luôn cafe với thầy bên ngoài đó bạn.