bác Bin cho DN hỏi, kimcangthien này có phải là Thầy Kim cang lần trc off ở HN k nhỉ?