Á, mai mình có việc ở công viên, sẵn tiện ghé xem xem dc ko nhỉ ><