Rất mong được sự chỉ bảo của mọi người, số là mình có hiểu chút ít về đạo Phật. Cũng hay thấy mọi người thường nhắc đến chữ Duyên. Nhưng mình hiểu rất mơ hồ về nghĩa của nó, mong được giải đáp tường tận.
Cảm ơn mọi người nhiều!