BẢO TÀNG BỒ TÁT CHƠN NGÔN​
( Giàu Sang Vô Cực )​

Phục hồi Phạn Chú: Phổ Quảng


*Hồng Danh:

NAMAḤ MAHĀŚRI TĀRĀ.

*Chơn Ngôn:

OM ! TĀRE TUTTĀRE TURE DHANAM DADE SVĀHĀ.

=> OM ! TĀRE TU TĀRE TURE, DHANAM-DADE SVĀHĀ.


https://thegioivohinh.com/diendan/sh...-c%C3%B3/page6