VU LAN

Vu lan lễ báo hiếu Mẹ Cha
Con cháu tụi bay chẳng về nhà
Để mặc Bố mày buồn thui thủi
Khát thèm sum họp cảnh người ta'
Người trần cứ mãi hoài vắng bóng
Con cháu mỗi ngày mỗi cách xa*
Chỉ có Tiên Tổ là thương cảm
Từ cõi Phật tiên giáng thăm nhà.

*Con cháu trưởng thành ,lập nghiệp nơi xa ,còn bận mưu sinh không về ...
Chán quá !!!