Chào anh DuongHoaiNam,

Kiểm tra tin nhắn, có thông tin liên lạc cho anh. Nếu anh liên lạc bên diễn đàn TVLS thì liên lạc theo email công khai bên đó là tuvilyso.org@gmail.com

​maphuong