kết quả từ 1 tới 20 trên 117

Ðề tài: CHIA SẺ CÁCH TU NHANH NHẤT

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
 1. #1

  Mặc định CHIA SẺ CÁCH TU NHANH NHẤT

  KÍNH MỜI TẤT CẢ CHƯ THIỆN TRI THỨC VÀ CHƯ THIỆN HỬU CÙNG TẤT CẢ ĐỒNG HỌC THAM GIA VÀ CHIA SẺ KINH NGHIỆM CŨNG NHƯ PHÁP HÀNH
  còn trò thì ngày xưa đả tu như thế này
  NIỆM BẠCH Y THẦN CHÚ ĐỦ 12000 LẦN TRONG GẦN 20 NGÀY
  SAU ĐÓ ..
  VÀO 12H KHUYA ...
  THẮP HƯƠNG NGOÀI BÀN THIÊN ..VÀ ĐỌC CHÚ NGUYỆN .....
  1/ NIỆM CHÚ BẠCH Y RỒI NGUYỆN NHƯ THẾ NÀY ...NAY CON TRẺ NƯƠNG NƠI NGUYỆN LỰC CỦA ĐAI BI TỪ VÔ THỦY ĐỐI TRƯỚC TÔN TƯỢNG CỦA ĐỨC NGÀI MÀ BẰNG NGUYỆN LỰC BA LA MẬT ..CON NGUYỆN RẰNG .TỪ ĐÂY CHO ĐẾN NGÀY VỊ LAI ..DÙ Ở BẤT CỨ NƠI NÀO ..THẾ GIỚI NÀO ..CON CỦNG VẦN ĐẦY ĐỦ PHƯƠNG TIỆN VÀ CỨU CÁNH TÙY THUẬN NHÂN DUYÊN MÀ ĐỘ TẬN CHÚNG SANH
  VÀ DÙ Ở NƠI NÀO THẾ GIỚI NÀO .NẾU CHÚNG SANH THÂN MANG TẬT ÁCH BỊNH KHỔ HỬU DUYÊN GẶP DC CON ..CON ĐỀU CỨU ĐỘ DC TẤT CÀ ..
  DO NƠI NHÂN DUYÊN NÀY ..KHI CON HIỆN THÂN NƠI NÀO THÌ NƠI ẤY TẤT CẢ ĐỀU DC AN VUI HẠNH PHÚC
  2/NIỆM SÁM LỢI THA
  CẦU NGUYỆN CHO VẠN DÂN BÁ TÁNH MUÔN SANH VẠN LOẠI
  NAM MÔ PHẬT A DI Đà
  XIN NGÀI CUứ Độ TA BÀ LÂM NGUY
  NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI
  XIN NGÀI BÁC ÁI TỪ BI GIÃI NÀN
  NAM MÔ DI LẠC TIÊN QUANG
  XIN NGÀI CUứ Độ TRẦN GIAN KHỖ TRẦM
  NAM MÔ BỒ TÁT QUÁN ÂM
  XIN NGÀI CUứ KHỖ KẼ LÂM NÃO PHIỀN
  NAM MÔ ĐạI HẠNH PHỖ HIỀN
  XIN NGÀI DẮT DẪN KHÕI MIỀN ÂM U
  NAM MÔ ĐẠI TRÍ VĂN THÙ
  XIN NGÀI CỠI ÁCH GIÃI DÙM CHÚNG SANH
  NAM MÔ ĐẠI THẾ CHÍ DANH
  XIN NGÀI NHÕ PHỨOC DUYÊN LÀNH XÓT THƯONG
  NAM MÔ ĐịA TẠNG MINH VƯONG
  XIN NGÀI TỪ ÁI DẪN DỪONG KẼ SAI
  NAM MÔ ĐA BÃO NHƯ LAI
  XIN NGÀI BAN BỐ TRẦN AI PHỨOC LÀNH
  NAM MÔ CHƯ PHẬT HỒNG DANH
  XIN NGÀI CUứ KHỖ CHÚNG SANH LỤY PHIỀN
  NAM MÔ CHƯ PHẬT THÁNH HIỀN
  XIN NGÀI DẮT DẪN KHÕI MIỀN KHỖ ĐAU
  NAM MÔ CHÁNH GIÁC TỐI CAO
  XIN NGÀI CUứ Độ TRÂN LAO MUÔN LOÀI
  NAM MÔ CUữ PHẪM LIÊN ĐàI
  XIN NHỜ CHƯ PHẬT RỨOC NGAY BÃO TÒA
  CHÚNG SANH AI CHÁN TA BÀ
  CÚI MONG TAM BÃO THỨ THA TỘI TRẦN
  XIN NGÀI HÃI HỘI THI ÂN
  RA TAY DẮT DẪN LÊN TẦNG LIÊN HOA
  MONG SAO THOÁT KHÕI TRẦM KHA
  LẠC BANG CÕI PHẬT AN HÒA THÃNH THƠI
  NGUYỆN CÙNG CHƯ PHẬT BA ĐỜI
  TỪ BI BÁC ÁI CUứ NƠI TAI NÀN
  DẮT DÌU MUÔN LOẠI LẦM THAN
  ĐƯA VỀ CÕI PHẬT LẠC BANG AN HÒA
  NAM MÔ PHẬT A DI ĐÀ [3 LẦN]
  hửu hình .hoại is offline Report Post Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
  hic ..chỉ là khác nick nhưng chỉ là một người
  3/ CẦU NGUYỆN CHO CỬU HUYỀN THẤT TỔ VÀ NGUYỆN SANH TÂY PHƯƠNG

  CON TRẺ TỤC DANH ..PHÁP DANH .NAY NƯƠNG NƠI TỨ THẬP BÁT NGUYỆN CỦA A DI ĐÀ PHẬT.. BẰNG NGUYỆN LỰC BA LA MẬT CON NGUYỆN XIN CÁC NGÀI DÌU DẮT VÀ ĐIỂM HÓA CHO CỬU HUYỀN THẤT TỔ CỦA CON CÙNG CỬU HUYỀN TRĂM HỌ ..DC SIÊU SINH TỊNH ĐỘ
  CON TRẼ NGUYỆN TỪ NAY KHI THÁC SANH ..DÙ Ở BẤT CỨ NƠI NÀO THẾ GIỚI NÀO CON CŨNG NGUYỆN SANH VỀ TÂY PHƯƠNG TỊNH ĐỘ VÀ TỪ ĐÓ ĐI QUA TẤT CẢ CÁC TỊNH ĐỘ TÙY THUẬN NHÂN DUYÊN TU HỌC TẤT CẢ CÁC PHÁP MÔN CỦA CHƯ PHẬT VÀ CHƯ BỔ TÁT ..LÀM ĐẠI NHÂN DUYÊN CẦU ĐẠO VÔ THƯỢNG BỒ ĐỀ Ỡ NGÔI VÔ THƯỢNG PHÁP VƯƠNG NGÀY VỊ LAI

  ..BẠT NHỨT THIẾT NGHIỆP CHƯỚNG CĂN BỔN ĐẮC SANH TỊNH ĐỘ DÀ LA NI
  NAM MÔ A DI ĐA BÀ DẠ ..ĐA THA DÀ ĐA DẠ ...ĐA ĐIỆT DẠ THA ...A DI RỊ ĐÔ BÀ TỲ ...A DI RỊ ĐA TẤT ĐAM BÀ TỲ ...A DI RỊ ĐA TỲ CA LAN ĐẾ ..A DI RỊ ĐA TỲ CA LAN ĐA...DÀ DI NỊ ...DÀ DÀ NA ..CHỈ ĐA CA LỆ TA BÀ HA
  3 LẦN
  NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI .TAM THẬP LUC VẠN ỨC .NHỨT THẬP NHỨT VẠN ..CỬU THIÊN NGŨ BÁ ...ĐỒNG DANH ĐỒNG HIỆU ...ĐẠI TỪ ĐẠI BI ...TIẾP DẨN ĐẠO SƯ ..A DI ĐÀ PHẬT
  10 LẦN
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  108 LẦN


  KHAI KINH NGHI THỨC
  1/ TỊNH PHÁP GIỚI CHÂN NGÔN
  ÁN LAM XÓA HA
  7 LẦN
  2/TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN
  ÁN TA PHẠ BÀ PHẠ THUẬT ĐÀ TA PHẠ .DẠT MẠ TA PHẠ BÀ PHẠ THUẬT ĐỘ HÁM
  7 LẦN
  3/ÁN THỔ ĐỊA CHÂN NGÔN
  NAM MÔ TAM MẢN ĐA MỘT ĐÀ NẨM ...ÁN ĐỘ RÔ .ĐỘ RÔ ..ĐỊA VỶ TÁT BÀ HA
  7 LẦN
  4/TỔNG TRÌ VƯƠNG CHƠN NGÔN
  OM ..AH HÙM
  21 LẦN
  5/TỐI THƯỢNG PHỔ LỂ CHÂN NGÔN
  OM AMOHA PỤDA MANIPADMA VAJRI TATHAGATE VIROKITE SAMANTA PRASARA
  HÙM
  7 LẦN
  6/PHỔ CÚNG DƯỜNG CHÂN NGÔN
  ÚM NGA NGA NẲNG TAM BÀ PHẠ PHIỆT NHỰT RA HỒNG
  7 LẦN
  7/ CÚNG HƯƠNG
  NGUYỆN THỬ DIỆU HƯƠNG VÂN
  BIẾN MẢN THẬP PHƯƠNG GIỚI
  CÚNG DƯỜNG NHỨT THẾ PHẬT
  TÔN PHÁP CHƯ BỒ TÁT
  VÔ BIÊN THANH VĂN CHÚNG
  CẬP NHỨT THẾ THÁNH HIỀN
  DUYÊN KHỞI QUANG MINH ĐÀI
  XỨNG TÁNH TÁC PHẬT SỰ
  PHỔ HUÂN CHƯ CHÚNG SANH
  GIAI PHÁT BỒ ĐỀ TÂM
  VIỂN LY CHƯ VỌNG NGHIỆP
  VIÊN THÀNH VÔ THƯƠNG ĐẠO
  ..............................
  8/ TÁN PHẬT
  PHÁP VƯƠNG VÔ THƯỢNG TÔN
  TAM GIỚI VÔ LUAN THẤT
  THIÊN NHÂN CHI ĐẠO SƯ
  TỨ SANH CHI TỪ PHỤ
  Ư NHỨT NIỆM QUY Y
  NAMG8 DIỆT TAM KỲ NGHIỆP
  XƯNG DƯƠNG NHƯỢC TÁN THÁN
  ỨC KIẾP MẠC NĂNG TẬN
  ...............................
  9/QUÁN TƯỞNG
  NĂNG LỂ SỞ LỂ TÁNH KHÔNG TỊCH
  CÃM ỨNG ĐẠO GIAO NAN TƯ NGHÌ
  NGẢ THỬ ĐẠO TRÀNG NHƯ ĐẾ CHÂU
  THẬP PHƯƠNG CHƯ PHẬT ẢNH HIỆN TRUNG
  NGẢ THÂN ẢNH HIỆN CHƯ PHẬT TIỀN
  ĐẦU DIỆN TIẾP TÚC QUY MẠNG LỂ
  ....................
  CHÍ TÂM ĐẢNH LỂ
  NAM MÔ NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VÔ CỰC ĐẠI THIÊN TÔN
  3 Lần
  NAM MÔ VÔ THƯỜNG HƯ KHÔNG DIÊU TRÌ KIM MẨU .DƯỞNG SANH BẢO MẠNG TỪ TÔN ĐẠI TỪ TÔN
  3 LẦN
  XIN CHA TRỜI MẸ ĐẤT CÃM ỨNG CHỨNG MINH CHO CON TU THEO PHẬT ĐẠO
  NAM MÔ THẬP PHƯƠNG NHƯ LAI .ỨNG CÚNG ..CHÁNH BIẾN TRI ..MINH HẠNH TÚC ...THIỆN THỆ ...THẾ GIAN GIÃI ...ĐIỀU NGỰ TRƯỢNG PHU ..THIÊN NHÂN SƯ ..PHẬT ..THẾ TÔN..
  10 LẦN
  ĐẠI TỪ ĐẠI BI MẨN CHÚNG SANH
  ĐẠI HỶ ĐẠI XẢ TẾ HÀM THỨC
  TƯỚNG HÃO QUANG MINH DĨ TỰ NGHIÊM
  ĐỆ TỬ CHÍ TÂM QUY MẠNG LỂ
  NAM MÔ QUY Y KIM CANG THƯỢNG SƯ
  3 LẦN
  QUY Y PHẬT ..LƯỞNG TÚC TÔN
  QUY Y PHÁP ....LY DỤC TÔN
  QUY Y TĂNG ..CHÚNG TRUNG TÔN
  ...PHÁT NGUYỆN .....
  1/NAM MÔ QUY Y THẬP PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT CHƯ PHẬT
  2/NAM MÔ QUY Y THẬP PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT TÔN PHÁP
  3/NAM MÔ QUY Y THẬP PHƯƠNG TẬN HƯ KHÔNG GIỚI NHỨT THIẾT HIỀN THÁNH TĂNG'
  4/NAM MÔ TẬN HƯ KHÔNG BIẾN PHÁP GIỚI THẬP PHƯƠNG TAM THẾ THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  5/NAM MÔ TÀ BÀ THẾ GIỚI TAM GIỚI ĐẠO SƯ TỨ SANH TỪ PHỤ NHÂN THIÊN GIÁO CHỦ THIÊN BÁ ỨC HÓA THÂN ĐẠI TỪ BI NGUYỆN THỊ HÓA NGŨ TRƯỢC BỒN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
  6/NAM MÔ ĐÔNG PHƯƠNG THẾ GIỚI
  A SÚC BỆ PHẬT TU DI TƯỚNG PHẬT ..ĐẠI TU DI PHẬT ..TU DI QUANG PHẬT
  DIỆU ÂM PHẬT .NHƯ THỊ ĐẲNG HẰNG HÀ SA SỐ CHƯ PHẬT
  7/NAM MÔ NAM PHƯƠNG THẾ GIỚI
  NHỰT NGUYỆT ĐĂNG PHẬT ...DANH VĂN QUANG PHẬT ...ĐẠI DIỆM KIÊN PHẬT
  TU DI ĐĂNG PHẬT ..VÔ LƯỢNG TINH TẤN PHẬT ....NHƯ THỊ ĐĂNG HẰNG HÀ SA SỐ CHƯ PHẬT
  8/NAM MÔ TÂY PHƯƠNG THẾ GIỚI
  VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT ....VÔ LƯỢNG TƯỚNG PHẬT ..VÔ LƯỢNG TRÀNG PHẬT
  ĐẠI QUANG PHẬT ..ĐẠI MINH PHẬT ..BẢO TƯỚNG PHẬT ..TỊNH QUANG PHẬT
  NHƯ THỊ ĐẲNG HẰNG HÀ SA SỐ CHƯ PHẬT
  9/NAM MÔ BẮC PHƯƠNG THẾ GIỚI
  DIỆM KIÊN PHẬT .TỐI THẮNG ÂM PHẬT ..NAN TRỠ PHẬT ,,NHỰT SANH PHẬT VỎNG MINH PHẬT ...NHƯ THỊ ĐẲNG HẰNG HÀ SA SỐ CHƯ PHẬT
  10/NAM MÔ HẠ PHƯONG THẾ GIỚI
  SƯ TỬ PHẬT ...DANH VĂN PHẬT ..DANH QUANG PHẬT ...ĐẠT MA PHẬT..
  PHÁP TRÀNG PHẬT...TRÌ PHÁP PHẬT....NHƯ THỊ ĐẲNG HẰNG HÀ SA SỐ CHƯ PHẬT
  11/NAM MÔ THƯỢNG PHƯƠNG THẾ GIỚI
  PHẠM ÂM PHẬT ..TÚ VƯƠNG PHẬT ..HƯƠNG THƯỢNG PHẬT ...HƯƠNG QUANG PHẬT ...ĐẠI DIỆM KIÊN PHẬT ..TẠP SẮC BẢO HOA NGHIÊM THÂN PHẬT..TA LA THỌ VƯƠNG PHẬT ....BAỎ HOA ĐƯC PHẬT...KIẾN NHỨT THIẾT NGHỈA PHẬT
  NHƯ TU DI SƠN PHẬT .....NHƯ THỊ ĐẲNG HẰNG HÀ SA SỐ CHƯ PHẬT
  NAM MÔ ĐẠI NHỰT NHƯ LAI
  NAM MÔ BỖN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
  NAM MÔ A SÚC BỆ PHẬT
  NAM MÔ BẤT KHÔNG THÀNH TỰU NHƯ LAI
  NAM MÔ BẢO SANH PHẬT
  NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  NAM MÔ ĐƯƠNG LAI HẠ SANH DI LẠC TÔN VƯƠNG PHẬT
  NAM MÔ KIM CANG THỦ BỒ TÁT MA HA TÁT
  NAM MÔ ĐẠI TRÍ VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT
  NAM MÔ ĐẠI HẠNH PHỔ HIỀN BỒ TÁT
  NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA tạng vương bồ tát
  NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
  NAM MÔ DƯỢC VƯƠNG BỒ TÁT
  NAM MÔ DƯỢC THƯỢNG BỒ TÁT
  NAM MÔ NHỰT QUANG BỒ TÁT
  NAM MÔ NGUYỆT QUANG BỐ TÁT
  NAM MÔ HỘ PHÁP BẤT ĐỘNG MINH VƯƠNG BỒ TÁT MA HA TÁT
  NAM MÔ SƯ TỬ HỐNG BỒ TÁT
  NAM MÔ ĐẠO SƯ BỒ TÁT
  NAM MÔ BẠT ĐÀ BÀ LA BỐ TÁT
  NAM MÔ THƯỜNG TINH TẤN BỐ TÁT
  NAM MÔ THANH TỊNH ĐẠI HÀI CHÚNG BỒ TÁT
  .................................................. .
  MỔI CÂU HỒNG DANH Ở TRÊN TÙY THEO SỨC CỦA HÀNH GIẢ ..
  CÒN TRÓ THÌ MỔI CÂU 1 LẠY
  PHÁT NGUYỆN BA LA MẬT ...../XIN THỌ KÝ HAY NGUYỆN GÌ THÌ TÙY HÀNH GIẢ
  .................................................. .....
  CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ
  PHIỀN NẢO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN
  PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC
  NHƯ LAI VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN SỰ
  PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH

  TỰ TÁNH CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ
  TỰ TÁNH PHIỀN NẢO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN
  TỰ TÁNH PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC
  TỰ TÁNH NHƯ LAI VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN SỰ
  TỰ TÁNH PHẬT ĐAO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH

  THỌ BỒ ĐỀ TÂM GIỚI CHÂN NGÔN
  ÚM MẠO ĐỊA CHỈ ĐA MẨU ĐÁT BẢ NOA DẢ NHĨ [7 LẤN]

  ĐẠI LUÂN KIM CANG ĐÀ LA NI TÂM CHÚ
  NAM MÔ LÂU CHÍ KIM CANG BỒ TÁT ....3 LẦN

  NÔ MÔ SI TI LI DA TI MI CA NĂNG THẠC TA DA THẠC NĂNG ÁN PI LA NI
  PI LA NI ..MA KHA TCHECH CÀ LÂ MA DI LI... SA THẠC ..SA THẠC ..
  SA LA TI ....SA LA TI ....THẠC LA Ý ...THẠC LA Ý ...PI THẠC MA NI ..
  SAM BÀN DÀ NI ...THẠ LA MA NI ....SI TẠ MI LI DA ...THẠ NẮNG SA VA KHA

  NGUYỆN XIN BỒN SƯ TỪ PHỤ ....HƯ KHÔNG ĐẠO TRÀNG TÙY THUẬN NHÂN DUYÊN THÀNH LẬP ...ĐỆ TỬ TÍN THỌ PHỤNG HÀNH ..PHẬT THUYẾT SÁM HỐI
  bằng nguyện lực ba la mật con trẻ xin sám hối tất cà những tội nghiệp từ VÔ THỦY ĐÊ SỚM DỨT TRỪ NGHIỆP CHƯỚNG ...HÀNG PHỤC VỌNG TÂM VÀ AN TRỤ CHƠN TÂM DỨT TRỪ TỨ TƯỚNG VÀO DC BÌNH ĐẲNG TÁNH TRÍ CỦA NHƯ LAI MÀ GIÁC NGỘ ĐẠO MẤU ĐẠT DC LỤC THÔNG ..THÀNH TỰU VÔ LƯỢNG NGHỈA ...KHAI MỞ ĐẠI VIÊN GIÁC BÍ MẬT CỦA PHẬT DỤNG DIỆU PHÁP LIÊN HOA ĐỂ HÓA ĐỘ CHÚNG SANH ..CÙNG TẬN KIẾP VỊ LAI GIÁO HÓ CHÚNG SANG KHÔNG DỪNG NGHỈ VUN TRỒNG ĐẠO QUÀ LÀM DẠI NHÂN DUYÊN CẦU ĐẠO VÔ THƯỢNG BỒ ĐỀ Ở NGÔI VÔ THƯỢNG PHÁP VƯƠNG NGÀY VỊ LAI .....XIN CÁC NGÀI CHỨNG MINH LỜI CON CẦU NGUYỆN ...
  bài này là để sám hối với CHA TRỜI .MẸ ĐẤT
  POST Ỡ MỤC ĐẠO PHẬT CÓ LẼ KO HỢP NHƯNG MÌNH KHÔNG BIẾT PHẢI VIẾT VÀO TOPIC NÀO NẾU CÓ GÌ SAI SÓT MONG ADMIN... DI CHUYỂN VÀO TRANG PHÙ HỢP
  BỜI VÌ THEO MÌNH NGHỈ ...CÂY CÓ CỘI NƯỚC CÓ NGUỒN .CHIM CÓ TỔ NGƯỜI CÓ TÔNG ...NÊN MÌNH VIẾT CHO CÁC BẠN THAM KHẢO NÊN HAY CHĂNG LÀ TÙY THEO CÃM NGHỈ CŨA CÁC BẠN
  THEO Ý CỦA RIÊNG MÌNH ...NHỬNG NGƯỜI BIẾT TU ...NÊN XIN PHÉP CHA MẸ CHO MÌNH TU THEO PHẬT ...SÁM HỐI BÀI NÀY XONG RỒI TIẾP THEO NÊN SÁM HỐI HỒNG DANH
  .................................................. .........
  NGUYỆN CẦU SÁM HỐI SỬA LỔI TRAU MÌNH

  CÚI LẠY NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ
  TRÊN ĐỨC MẸ HIỀN DỰA KẾ CUNG VÀNG
  CHỨNG CHO CON TRƯỚC KIM THOÀN
  HỒI TÂM HƯỚNG THIỆN .VẸT ĐÀNG TU THÂN
  ĐÊ ĐÂU LẠY MẸ HOÀNG ÂN
  THỨ THA CHO TRẼ DƯỚI TRẦN THƠ NGÂY
  CON VỪA MỚI GẶP HỘI NÀY
  LẠY XIN HOÀNG MẨU ĐÀI MÂY THƯƠNG TÌNH
  NHỜ ƠN CHA MẸ ĐIỆN ĐÌNH
  LẠY CHA THƯƠNG PHỤ NGỌC KINH CHỨNG LÒNG
  GIỜ NÀY CON TRẼ GẮNG CÔNG
  LẠY CẦU CHA MẸ CHỨNG LÒNG CON THƠ
  XƯA NAY CON MẢI MÊ MỜ
  LẠY XIN CHA MẸ MÀN CƠ GIÀI NÀN
  CON CÒN SỐNG CẢNH MƠ MÀNG
  LẠY CẦU HOÀNG MẨU ĐEM THOÀN RƯỚC CON
  CON THỀ ĐẠO LÝ LO TRÒN
  LẠY XIN CHA MẸ LẦU SON ĐIỆN RỒNG
  CON THỀ ĐẸ BỎ BỤI HỒNG
  LẠY TRÊN CHA MẸ CỘNG ĐỒNG XỬ PHÂN
  CON THỀ HỐI THIỆN LẦN LẦN
  LẠY TRÊN CHA MẸ ÂN CẦN THƯƠNG CON
  BỀN LÒNG GIỬ ĐẠO LÒNG SON
  LẠY CẦU CHA MẸ CON CÒN THƠ NGÂY
  BAO NGÀY TỘI LỔI DẪY ĐẦY
  LẠY XIN CHA MẸ HỘI NÀY THỨ THA
  DẠ CON CÒN MẢI MA TÀ
  LẠY CẦU MẸ ĐỘ LONG HOA CON VỀ
  CON CÒN KHỜ DẠI SÔNG MÊ
  LẠY XIN CHA MẸ DỰA KỀ ĐOÁI THƯƠNG
  CON NẰM TRONG CẢNH ĐOẠN TRƯỜNG
  LẠY CẦU CHA MẸ ĐIỆN ĐƯỜNG XÉT SOI
  CON CÒN KHỜ DẠI ÍT OI
  LẠY XIN CHA MẸ TÌM COI NƠI LÒNG
  CON SANH NHẰM CẢNH BỤI HỒNG
  LẠY NGUYỀN CHA MẸ CỘNG ĐỒNG BAN KHAI
  BÊN TÂM HƯỚNG THIỆN MIỆT MÀI
  LẠY XIN CHA MẸ THIÊN THAI HẢI HÀ
  NHỜ ƠN TRÊN ĐỨC MẸ GIÀ
  LẠY CHA THỨ LỔI MẸ THA TỘI TÌNH
  ĐỜI CON SỐNG CẢNH LINH ĐINH
  LẠY CẦU CHA MẸ ĐIỆN ĐÌNH THỨ THA
  CON SANH NHẰM BUỔI MA TÀ
  LẠY CẦU CHA MẸ MÀN HOA THƯƠNG TÌNH
  NAY CON SÁM HỐI SỪA MÌNH
  LẠY XIN CHA MẸ ĐIỆN ĐÌNH TỪ BI
  CON THỀ HỐI NGỘ TU TRÌ
  LẠY XIN CHA MẸ CUNG LY CHỨNG LÒNG
  CON NGUYỀN QUYẾT CHÍ DÀY CÔNG
  LẠY XIN CHA MẸ MÀN RỒNG CHỨNG MINH
  CON THỀ CHÍ NGUYỆN TẬN TÌNH
  LẠY CẦU HOÀNG MẨU ĐIỆN ĐÌNH XÓT THƯƠNG
  CON THỀ CHÍ QƯYẾT MỘT ĐƯỜNG
  LẠY CẦU HOÀNG MẨU XÓT THƯƠNG CON VỀ
  THỀ LÒNG CON DẸP TRẦN MÊ
  LẠY XIN CHA MẸ DỰA KỀ CỨU AN
  CON THỀ TRƯỚC GIỬA KIM THOÀN
  LẠY CẦU MẸ CHỨNG LỜI THAN CON LÀNH
  CON THỀ NƠI TRƯỚC THIỀN THANH
  LẠY CẦU MẸ ĐỘ LÀM LÀNH TU THÂN
  CON VỪA HẾT ĐẠO NHÂM DẦN
  LẠY CẦU MẸ ĐỘ LẦN LẦN CHO CON
  CON THỀ HƯỚNG THIỆN LO TRÒN
  LẠY CẦU MẸ ĐỘ CHO CON TỈNH MỜ
  XƯA NAY CON MẢI DẠI KHỜ
  LẠY CẦU MẸ RƯỚC CON CHỜ KHOA THI
  CON KHỜ MỎI ĐỢI HOÀNG NGHI
  LẠY CẦU MẸ ĐỘ HÀI NHI DỰ TRƯỜNG
  XƯA NAY CON ĐẢ LẦM ĐƯỜNG
  LẠY CẦU HOÀNG MẨU MỞ TRƯỜNG ĐỢI CON
  THÂN NÀY CON CÓ HAO MÒN
  LẠY XIN HOÀNG MẨU LẦU SON CAM LỒ
  ĐẠO LÀNH CON TRẼ BƯỚC VÔ
  LẠY XIN CHA MẸ TRƯƠNG PHÔ ĐAO HIỀN
  TỪ NGÀY CON ĐẾN KIM THIỀN
  LẠY NHỜ CHA MẸ CHỈ TRUYỀN TỪ BI
  CON THỀ ĐẠO LÝ GẮNG GHI
  LẠY CẦU CHA MẸ ĐỀN NI ƠN DÀY
  ĐẠO LÀNH CON THỆ MIỆT MÀI
  LẠY CẦU CHA MẸ THƯƠNG RÀY CON THƠ
  HỒI TÂM HƯỚNG THIỆN KỊP GIỜ
  LẠY CẦU MẸ CHỨNG CON KHỜ HỒI TÂM
  THÂN CON SỐNG CẢNH DẬP BẦM
  LẠY CẦU CHA MẸ ÂN THÂM CHỈ TRUYỀN
  ĐÊM NẰM CON LUỐNG THAN PHIỀN
  LẠY CẦU CHA MẸ MÀN TIÊN ĐỢI CHỜ
  TÀ MA QUỈ MỊ ÁM MỜ
  LẠY CẦU MẸ CỨU CON KHỜ THOÁT NGUY
  NAY CON SÁM HỐI NGUYỆN QUỲ
  LẠY NHỜ CHA MẸ TỪ BI TỘI TRÀNG
  CON THAN MÀ LỤY HAI HÀNG
  LẠY NHỜ CHA MẸ ĐIỆN VÀNG THỨ THA
  CỦNG VÌ HAI CHỬ MA TÀ
  LẠY CẦU CHA MẸ THỨ THA TỘI NÀY
  THỀ LÒNG CON BỎ TÀ TÂY
  LẠY THEO CHA MẸ ĐÀI MÂY CON VỀ
  DẦU CHO QUỶ MỊ DỰA KỀ
  LẠY THEO CHA MẸ MÀN HUÊ DỰ TRƯỜNG
  DẦU MÀ QUỶ VẤN MA VƯƠNG
  LẠY THEO HOÀNG MẨU TÒA CHƯƠNG BĂNG NGÀN
  NAY CON SÁM HỐI TRƯỚC THOÀN
  LẠY CẦU CHA MẸ ĐIỆN VÀNG BAN ƠN
  NAY CON DẸP BỎ GIẬN HỜN
  LẠY CẦU MẸ CỨU CON CƠN LÂM NÀN
  BỀN TÂM SÁM HỐI ĐẠO TRÀNG
  LẠY CẦU CHA MẸ CỨU NÀN CON THƠ
  CON HIỀN NAY THỆ PHỤNG THỜ
  LẠY NHỜ CHA MẸ MÀn CƠ ĐIỆN VÀNG
  HỒI TÂM TĨNH NGỘ KIM THOÀN
  LẠY NHỜ HOÀNG MẨU MỞ TRÀNG HOA VÂN
  TỪ RÀY CON BỎ ĐƯỢC TRẦN
  LẠY CẦU MẸ CỨU CON CẦN ĂN NĂN
  CON THỀ GIỬ TRỌN NĂM HẰNG
  LẠY CẦU MẸ ĐỘ CON PHĂNG BA GIỀNG
  NGÀY NAY CON QUYẾT TU HIỀN
  LẠY CẦU MẸ CHỨNG CON HIỀN SỬA TÂM
  NAY CON SÁM HỐI NGUYỆN THẤM
  LẠY CẦU MẸ ĐỘ CON TẦM MẨU NGHI
  CON THỀ NHỨT DẠ QUI Y
  LẠY NHỜ CHA MỆ TỪ BI CHĨ TRUYỀN
  NAY CON SÁM HỐI TU HIỀN
  LẠY LẠY CẦU MẸ NHỚ KIM THUYỀN CHỨNG MINH
  NGÀY NAY CON TRẼ TẬN TÌNH
  LẠY CHA CÙNG MẸ NGỌC KINH HỘI NÀY
  CON THỀ CON BÕ TÀ TÂY
  LẠY NHỜ CHA MẸ HỘI NÀY CON THEO
  THÂN CON DẦU CÓ HIỄM NGHÈO
  LẠY XIN MẸ ĐỘ CON THEO ĐẠO HIỀN
  NĂM NHÂM CON MỚI GẶP THUYỀN
  LẠY CẦU MẸ CHỨNG CON HIỀN MẤY NĂM
  HỒI TÂM SÁM HỐI SƯU TẦM
  LẠY CẦU MẸ XÁ NGÀN NĂM TỘI DÀY
  NAY CON SÁM HỐI MIỆT MÀI
  LẠY CẦU MẸ CỨU CON RÀY SÔNG MÊ
  LÒNG CON CÒN MẢI Ũ Ê
  LẠY CẦU MẸ ĐỘ KHỎI BỀ TÀ MA
  CON CÒN SỐNG CẢNH NÊ HÀ
  LẠY CẦU CHA MẸ MÀN HOA RỘNG TÌNH
  NAY CON SÁM HỐI TRAU MÌNH
  LẠY NHỜ CHA MẸ TƯỞNG TÌNH CON THƠ
  BAO LÂU SỐNG CẢNH MÊ MỜ
  LẠY CẦU MẸ ĐỘ CON KHỜ TĨNH MỆ
  ĐƯỜNG NGAY CON QUYẾT TRỞ VỀ
  LẠY CẦU MẸ ĐỘ SÔNG MÊ CON LÀNH
  THÂN CON DẦU CÓ TAN TÀNH
  LẠY CẦU TRÊN MẸ THÂN SANH ĐÂU MÀNG
  THÂN CON TƠI TÃ NGƯƠN TÀN
  LẠY CẦU MẸ ĐỘ THANH NHÀN HỒN LINH
  CON THỀ NHỨT DẠ TẬN TÌNH
  LẠY CẦU CHA MẸ NGỌC KINH CON CHỜ
  CON CHỜ BÀ MẸ MÀN CƠ
  LẠY CẦU MẸ NHỚ CON KHỜ MỎI TRÔNG
  CON NGỒI TRÔNG MẸ NÁT LÒNG
  LẠY CẦU MẸ MỞ CÔNG ĐỒNG CỨU AN
  NAY CON SÁM HỐI TRƯỚC THOÀN
  LẠY NHỜ CÓ MẸ HỦY HOANG TỘI TRẦN
  NAY CON SỬA LỔI ÂN CẦN
  LẠY CẦU CHA MẸ DỰA GẦN THIỀN NƯƠNG
  CON HIỀN QUỶ VẤN MA VƯƠNG
  LẠY CẦU CHA MẸ CỨU ĐƯƠNG TAI NÀN
  NAY CON SÁM HỐI ĐẠO TRÀNG
  LẠY NHỜ MẸ ĐỘ KIM THOÀN CÔNG PHU
  THÂN CON NẮNG TÁP SƯƠNG MÙ
  LẠYNHO72 MẸ MỜ ĐƯỜNG TU CON VỀ
  VÌ CON KHỜ DẠI MẨN MÊ
  LẠY CẦU MẸ ĐỘ CON VỀ ĐƯỜNG NGAY
  CON THỀ LÒNG DẠ CHẴNG THAY
  LẠY CẦU CHA MẸ CHƯƠNG ĐÀI NGHỈ SUY
  THÂN NÀY CON CÓ KỂ CHI
  LẠY CẦU MẸ ĐỘ HÀI NHI TU HIỀN
  CON THỀ TRƯỚC GIỪA KIM THIỀN
  LẠY CẦU MẸ DẠY CON LIỀN HÀNH Y
  THẾ LÒNG CON TRẼ GẮNG GHI
  LẠY CẦU MẸ CHỨNG HÀI NHI SỬA LÒNG
  THỀ TÂM SÁM HỐI RÈN XONG
  LẠY CẦU HOÀNG MẨU THƯƠNG LÒNG CON THƠ
  KIM THIỀN CON DẠI MẢI CHỜ
  LẠY CẦU CHA MẸ HIỆN GIỜ KHOAN DUNG
  TỘI CON VẠN KIẾP MUÔN TRÙNG
  LẠY XIN CHA MẸ DIÊU CUNG ĐẠI TỪ
  CON LÀM MUÔN TỘI CÓ DƯ
  LẠY NHỜ ĐỨC MẸ ĐẠI TỪ ĐẠI BI
  CON CÒN KHỜ DẠI MÊ LY
  LẠY NHỜ ĐỨC MẸ HOÀNG NGHI ĐẠO LÀNH
  CON NAY SÁM HỐI CHÍ THÀNH
  LẠY CẦU MẸ CHỨNG CON HÀNH THẬT TÂM
  XƯA NAY CON MẢI KIẾM TẦM
  LẠY CẦU MẸ CHỨNG THÁNH TÂM CON HIỀN
  ĂN NĂN CẢI LỔI TRƯỚC THIỀN
  LẠY CẦU CHA MẸ GIẢI LIỀN NGHIỆP OAN
  TỘI ĐỜI CON MẢI VƯƠNG MANG
  LẠY CẦU CHA MẸ GIẢI OAN CON VỀ
  CON LÀM TỘI LỔI Ê HỀ
  LẠY NHỜ CÓ MẸ TRỞ VỀ THIỀN NƯƠNG
  THỀ TÂM CON KIẾM TẬN ĐƯỜNG
  LẠY CẦU MẸ ĐỘ TAI ƯƠNG HỘI NÀY
  HIỆN GIỜ CON BỎ TÀ TÂY
  LẠY CẦU THEO MẸ HỘI NÀY CHO XONG
  TỪ ĐÂY CON TRẼ SỪA LÒNG
  LẠY NGUYỀN TRÊN MẸ CHÍ CÔNG TRỌN THỀ
  DẦU SANH HAY TỬ CỦNG VỀ
  LẠY CẦU ĐÁP NGHĨA MÀN HUÊ MẸ LÀNH
  TỪ NAY CON QUYẾT TU HÀNH
  LẠY CẦU CHA MẸ ĐIỆN LÀNH THỨ THA
  CON THỀ DẸP HẾT LÒNG TÀ
  LẠY CẦU CHA MẸ THA MÀ CON THƠ
  NAY CON SÁM HỐI KỊP GIỜ
  LẠY CẦU CHA MẸ MÀN CƠ ĐIỆN VÀNG
  HỒI TÂM HƯỚNG THIỆN VẸT ĐÀNG
  LẠY NHỜ MẸ CHỨNG TRƯỚC THOÀN CHO CON
  CON THỀ GIỬ ĐẠO CHO TRÒN
  LẠY CẦU MẸ ĐỘ CHO CON ĐOẠT THÀNH
  NAY CON SÁM HỐI THIỀN LÀNH
  LẠY NHỜ ƠN MẸ TÂM THÀNH CHỨNG TRI
  TRƯỚC THIỀN CON TRẼ LẠY QUỲ
  LẠY XIN HOÀNG MẨu CON GHI THỆ LÒNG
  THÂN CON DẦU CÓ BÌNH BỒNG
  LẠY CẦU ĐỨC MẸ THỆ LÒNG KHÔNG SAI
  CÒN MÀ LÒNG 1 DẠ 2
  LẠY CẦu MẸ XỬ BĂNG NAY GƯƠM TRỜI
  NGÀY NAY CON NGUYỆN 1 LỜI
  LẠY CẦU MẸ ĐẤT CHA TRỜI CHỨNG MINH
  CON MÀ PHỤ NGHĨA BẠC TÌNH
  CON NGUYỀN MẸ LẤY GƯƠM LINH DIỆT ĐỜI
  NAY CON NGUYỆN CÓ MẤY LỜI
  NHỜ ƠN CHA MẸ CHỨNG THỜI CHO CON

  ....
  NAM MÔ HOÀNG MẪU CHỨNG MINH
  ...2 CÂU 1 LẠY
  NGOCTOAN123 đang online Report Post Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
  SÁM HỐI HỒNG DANH ..TRONG KINH NHỰT TỤNG
  TỤNG KINH ....KIM CANG VẬN CHUYỂN
  KIM CANG BÁT NHÀ BA LA MẬT
  TRÌ CHÚ LĂNG NGHIÊM
  XONG ..HỒI HƯỚNG VÀ THIỀN ....
  .................................................. ..
  CÙNG CHƯ THIỆN HỬU ...ĐÂY LÀ TẤT CẢ NHỬNG GÌ TRÒ ĐẢ THỰC HÀNH ..TRONG MẤY MƯƠI NĂM ...NAY VIẾT RA DD NẾU BẠN NÀO THAM KHẢO
  THẤY HỢP VỚI MÌNH THÌ CỨ TỰ NHIÊN TRÍCH DẨN VÀ THỰC HÀNH ...CÒN NẾU LÀM DC NHƯ TRÒ THÌ QUÁ TỐT ..
  VÌ MỔI ĐÊM MÀ LẠY GẦN 300 LẠY VÀO GIỜ TÝ THÌ QUÁ TUYỆT VỜI
  VÀ CỦNG LÀ TẬP THỂ DỤC CHO THÂN THỂ KHỎE MẠNH ..NÊN NGỒI THIỀN KẾT QUẢ NGON LÀNH ]
  THÂN CHÀO CẢ NHÀ
  Last edited by NGOCTOAN123; 31-07-2011 at 09:35 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Trả lời: 1
  Bài mới gởi: 30-09-2013, 07:34 AM
 2. BỬU SƠN KỲ HƯƠNG - TÁC GIẢ VƯƠNG KIM
  By vankhuc in forum Bửu Sơn Kỳ Hương
  Trả lời: 9
  Bài mới gởi: 22-07-2012, 04:47 PM
 3. Trả lời: 3
  Bài mới gởi: 13-04-2011, 11:41 AM
 4. Trả lời: 2
  Bài mới gởi: 07-04-2011, 05:37 PM
 5. Xin chia sẻ: Linh hồn - có và không có
  By Richardhieu05 in forum Đạo Phật
  Trả lời: 34
  Bài mới gởi: 07-03-2011, 04:36 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •