KHI NÀO MỞ VÀ KHI NÀO BẾ HỘI LONG HOA:

Bà Bát Nương Diêu Trì Cung làm thơ hỏi Đức Hộ Pháp :

Dám hỏi Đại Huynh rõ máy Trời ,
Chừng nào ba lữa cháy ba nơi .
Năm sông đua chảy ,năm sông cạn .
Bảy núi nổ tan ,bảy núi dời .
Tận Thế Long Hoa sao chẳng thấy ,
Tai trời ngạt khí có hay thôi .
Rồng bay Ngựa chạy cho ai cỡi .
Đất dậy dường bao đổi xác Trời .

HỌA :

Hành tàng hư thiệt tại Cha Trời ,
Đông Mậu năm Hồ hỏa khắp nơi .
Châu Ngũ Khí hòa tan ác nghiệt ,
Thất sơn dấy động Thất Sơn dời .
Thế tiêu Xuân kỷ Long Hoa trổ ,
Thưởng phạt đến cùng Thánh đức thôi ,
Long Mã tuyên dương tiêu trận kỵ ,
Cù phi hải sụp Lý thay Tời .

PHẠM HỘ PHÁP.

*** Năm 1947 , Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo đã gửi Đức Hộ Pháp Tòa Thánh Tây Ninh một bài thơ như sau :

Kính gửi Hiền Huynh ở Bửu Tòa ,
Chừng nào khai mở Hội Long Hoa ?
Đạo còn bao kỷ Năm châu hội ,
Đời đến bao lâu Thế Giới hòa ?
Tam Giáo qui nguyên ngày nào khởi .
Việt Nam thống nhất buổi nào ha .?..
Muôn loài đau khổ ai ra cứu ,
Mong ước Hiền Huynh giải đáp qua .

HỌA :
Di Lạc Minh Vương ngự Thánh Tòa ,
Sấm Truyền Xuân Kỷ Hội Long Hoa .
Mậu Dần “Ba chín “Long Hoa Hội .
Bính Tý hai mươi Thế giới hòa .
Tam Giáo Qui nguyên ngày Đạo khởi .
Việt Nam thống nhứt buổi Ma Ha .
Cao Đài Tận độ Nhơn gian khổ .
Sưu khảo Sấm Truyền để giải hòa .

PHẠM HỘ PHÁP.

nguon : http://hoithanhphucquyen.org/showthr...-K%E1%BB%B2-BA