mình chưa làm lễ quán đảnh lỡ biết đến thần chú kim cang thượng sư trong ngày hôm nay .và cũng trong ngày hôm nay mình đã đọc nó 3 lần liền .đọc xong tự nhiên cáu gắt xong một lúc thì hết .các bác giúp em giải tội với ignored chỉ dùm em nha