Xin cảm ơn mọi người đã chia sẻ cùng ND. chắc hẳn trong cuộc đời ai cũng có lần buồn như vậy... Mong rằng chỉ buồn chứ không tuyệt vọng,dù rằng điều đó thật khó khăn...