Có khi cuộc đời buồn quá vậy !
Nhìn ngược xuôi chỉ có một mình
Dù nắng vàng và trời kia xanh ngát
Gió hiu hiu, gió hát xôn xao.

Có khi cuộc đời buồn quá vậy !
Chán ngán kia chất ngất ngang tai
Hạnh phúc ơi, quanh đây vuơng vãi
Mà hai tay chẳng thể giữ cho ta....

******

Biết hồng trần bể dâu trôi nổi
Nợ đã vay thôi trả....là xong
Lòng dặn lòng tu đường giải thoát
mà sân si, ái, ố vẫn ngập tràn ..