bạn Dicky Ng , nếu chưa tìm được hảy liên hệ với tôi. đt: 0985426137.