chào mọi ng­­­ười em là thành viên mới của tgvh.các sư huynh cho em hỏi 1 số vấn đề nhé.chả là nhà em cũng đi xem bói vài lần và thầy phán rằng đất nhà em rất dữ và khó ở.trong nhà co 5 vong người việt và 2 vong người tàu.mà em nghe nói rằng vong người tàu rất ghê ghớm.mẹ em cũng có lần lam lễ tiễn vong va sau đó đi xem thj thầy bảo chưa tiễn được,và đợt vừ rồi nhà em có lại làm lễ và thầy bảo phải điểm đạo.nghĩa là phải chôn 4 lá bùa 4 góc nhà.và 1 lá ở giữa nhà.chôn xong thì mọi vong o nhà em mới đi và vong người nhà em mới về được.nhưng từ khi chôn xong em thấy mọi viêc ko thay đỏi ji mấy.vân thấy nhiều chuyện lục đục hay xảy ra.em xin hỏi các sư huynh nhà em làm thế liệu có đuổi được những vong kia ra ngoài không và mọi chuyện làm thế có tác dụng ji không.xin su huynh nào biết chỉ dạy em với.