Mình là một người bình thường, cũng rất hay đi chùa, nghe pháp thoại, không ăn thịt chó dù trước kia có, tiếc là không có căn tu nên chưa xuất gia. Chợt thấy một bài thơ:

Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy chó
Một nông trường bát ngát lá mơ xanh
Một dãy Trường Sơn trồng đầy sả ớt
Một cánh đồng ngút mắt riềng tươi
Một làng nghề với mắm tôm thơm phức
Một dòng sông chứa đầy rượu nếp cái hoa vàng
Để nơi ấy tháng ngày tu luyện
Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em

Đây là cao tăng hay phàm phu tục tử? xin các đạo hữu chỉ giáo