Chào các bạn! hiện nay tôi đang tu tập Thiên pháp! là pháp môn mới, rất có ích cho bản thân và cuộc sống! nay muốn trao đổi cùng các bạn có duyên với Thiên đạo ! để cùng tu tập!

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THIÊN ĐẠO ĐẠI PHÁP TÂM CÔNG
(Pháp môn tu-luyện đạo, khí- huyền công siêu đẳng)
Chương trình 4 cấp
CHƯƠNG TRÌNH SƠ CẤP( cấp 1)
1-Giới thiệu về Pháp môn.
2-Tìm hiểu về kinh mạch lạc huyệt quan trọng.
3-Thuyết âm dương ngũ hành y học; khí, năng lượng sinh học.
4-Các bài hướng dẫn thiền-thở-maxa, thể dục trước khi luyện khí
5-Khai các đại huyệt-sao.
6-Thu và xả khí qua các sao, chân, tay.
7-Hai vòng Tiểu năng và Đại năng.
8-Khí âm dương. Cân bằng âm dương khí.
9-Tự vệ tâm linh đơn giản.
10-Giới thiệu Thiên Long Tam công Pháp.
11-Luyện bài Thiên Long Địa Công Pháp.

CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP( cấp 2)
1-Hệ thống thần kinh và tủy.
2-Phép khai Long hoả-dẫn Long hoả.
3-Tẩy lọc thể Vía. Tẩy khí qua sao.
4-Cấu tạo cơ thể. Tạng phủ công.
5-Các bài chữa bệnh không dùng thuốc đơn giản.
6-Luyện hòa khí âm dương và tăng lực nội khí.
7-Luyện bài Thiên Long Nhân công Pháp.

CHƯƠNG TRÌNH CAO CẤP( cấp 3)
( Đào tạo Đạo sư khí công)
1-Bản chất của tư tưởng, ý nghĩ.
2-Huệ nhãn. Khai Huệ nhãn. Luyện nhãn.
3-Chữa bệnh đơn giản, cao cấp không dùng thuốc.
4-Hình khí. Quang khí.
5-Tẩy lọc môi trường.
6-Cửu Long Huyền công
7-Cao Minh công cấp 1.
8-Luyện bài Thiên Long Thiên công Pháp.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT( cấp 4)
(Đào tạo Đạo sư khí công-Pháp sư huyền công-huyền thuật)
1-Vũ trụ công (Cao Minh công cấp 2).
2-Phép cải tạo, siêu thoát cho tà ma, quỉ, vong nhân.
3-Chỉnh trị huyền thuật.
4-Chữa bệnh từ xa cao cấp.
5-Huyền thuật các Phép Nghi Lễ.
6-Truyền tâm. Tâm Năng.
7-Xuất hồn vía tu luyện trên cõi vô hình, trên Kim Tự Tháp Trung Giới, đạt trạng thái siêu thoát, giác ngộ hoàn toàn.


Đây là pháp môn mới nhất mới lập pháp năm 2008, cần đào tạo đệ tử Chân truyền, thành tài để tu luyện giác ngộ đến siêu ngộ và cứu độ xây đời. Ai có lòng theo học, sẽ gửi tài liệu để tu luyện :rose::rose::rose: ( xin liên hệ qua:kongzi@ymail.com hoặc Skype: ceohanoi )

Pháp môn mới nhất trên đời
Xưa nay chưa có bởi Trời chưa ban
Tu thành trăm nghiệp đều tan
Trăm bệnh phải chạy, ma tàn phải lui
Thần thông Pháp đắc chính rồi
Nhân loại vũ trụ hòa vui một nhà