chào bạn MuaDong lâu quá rồi không gặp,không thấy bạn qua chơi nghĩ rằng đã chán,HưuKhông là người không biết phân biệt giới tính mong bạn thông cảm,có gì bỏ quá cho,em nó hãn còn trẻ.
lâu lâu ghé qua chơi làm vài bài lấy cảm hứng chứ nhỉ MuaDong