cám ơn chị DIỆU NGỌC nhiều nhiều lắm,em sẽ cố gắng khỏe,cố gắng ... cố gắng sống