dieungoc2552 : NM nhớ có đọc mẫu truyện trên ở đâu đó và đúng là NM dễ xúc động nên gặp gì bùi ngùi là 2 con mắt lại ướt ... đúng là mít ướt :D
Có những lúc lòng tốt của mình lại làm hại người khác
Có những lúc vô tâm suy nghĩ nông cạn
Những lời hứa, lòng tôn trọng... tất cả như nằm trong bó rau đó.