cảnh đẹp quá ...tức cảnh sinh tình ..tức mình sinh sự
....................................
cỏ non xanh tận chân trời
1 căn nhà nhõ suốt đời có nhau
nắm tay ai ??? dắt nhau vào ...
núi kia bà mối ....cõ này ông mai
diệu ngọc ơi hởi có hay
Si Tình Sưu Tập ...mấy ai .....nghĩ rằng
viết tắt ..như thế mần răng
gọi là thư giãn ...cười văng bọt mồm
hihihihihihihihihihihi