nhưng nếu đem ra so sánh thì bức này không là gì để được liệt kê vào danh sách quái dị Hồ Gươm