mình cũng thik khối thứ, thế mà chả ai tặng ảnh bao h cả. hí hí