hehe, sham mới đi du ký về đấy à. lâu lém mình k đc đi

"thằng kia mày đến từ đâu
cớ sao mày dám vuốt râu nỗi buồn
xin cho em kể ngọn nguồn
thưa ông tại nó rất muồn như vây"


-- nguyễn thế hoàng linh---

c đọc xong quyển thơ ấy rồi, dở ẹc. chả hiểu sao về nhà đọc k cười đc miếng nào. đọc thơ của mọi ng trong box này còn hay hơn nh lần