lam lam hởi ..mấy dòng tâm sự
pháp vô cùng ..thơ chĩ gợi buồn thêm
trút tâm sự vào thơ thơ ai hiểu
mang nỗi niềm trao biễn biễn làm ngơ
huhuhuhuhuhuhu