đâu cứ gì là thơ chị viết những gì chị có là được,em quan tâm những cái đó hơn,chứ mấy cái như bên trên em không quan tâm,không đọc,cho dù nó là lời vàng chữ ngọc e cũng chỉ coi nó như câu nói bâng khuân mà thôi