gió thu man mác buồn teo
đôi chú thuyền con cheo leo bên hồ
dăm ba bóng nhỏ lặng thinh
hai bóng xuân thì thất tình nhìn nhau
một,hai sâu nhỏ buồn đau
năm,sáu chim cỏ lau chau tìm mồi
ba,bốn chú cá thảnh thơi
bảy,tám lá vàng cố rơi đúng đầu
ngồi buồn thả cái cần câu
nhìn mây,nhìn gió,nhìn thu đang sầu