thân em choe choét xanh vàng
khoe mình khoe sắc ngỡ ngàng đâu đây
núi đồi rộng thước chân mây
muôn trùng em bước cỏ cây muôn màu
đai xanh guốc muộc yếm nâu
tiếng em thơm ngát hang sâu núi rừng

gửi chị diệu ngọc nè
( hướng dương )